Mes

Venture.lt - jungtinės veiklos pagrindu veikianti 7 verslo angelų grupė. Venture.lt vysto kelias veiklas:

  • Investuoja į pradedančiuosius ir pažengusius technologinius verslus
  • Administruoja technologinių verslų inkubatorių "VentureLAB"
  • Per VšĮ Jaunimo iniciatyva, kartu su partneriais organizuoja verslumo skatinimo konkursą - Verslauk.lt
  • Konsultuoja "startup" verslus plėtros ir investicijų klausimais

Dalyviai susibūrė ir sukūrė šį fondą su tikslu padėti jaunam verslui kurtis, įgyvendinti savo svajones, o tuo pačiu ir padėti sukurti sėkmingus verslus, kurie ateityje sukurtų vertę Lietuvai,  verslo steigėjams ir investuotojams.